El procés de la Freixera

Un procés de transformació  al nucli antic de Solsona

Des de l’inici del projecte fins a l’obtenció de la categoria d’hotel de quatre estrelles, La Freixera ha anat ampliant els seus espais fins a poder oferir deu habitacions singulars

fotografia antiga de la finca que dóna al carrer de Santa Llúcia

inici de l’hotel, any 2006: entrada – recepció al carrer Sant Llorenç

restauració edifici carrer Santa Llúcia, any 2015

Al llarg dels darrers 15 anys, el nucli antic de Solsona ha estat objecte de diferents intervencions públiques i privades encaminades a minimitzar alguns dels problemes que afecten les zones rurals i de muntanya, com ara l’emigració dels veïns cap a la ciutat, la desaparició del petit comerç de proximitat, l’envelliment de la població i el deteriorament dels edificis, les places i els carrers.

A part de generar activitat econòmica i beneficis per als seus impulsors, un dels objectius de la construcció de l’hotel La Freixera era contribuir a canviar la fesomia del centre medieval de Solsona, un dels més ben conservats de Catalunya.

L’INICI DE L’ACTIVITAT

El projecte de La Freixera va començar el 2005, quan els propietaris de la finca orientada al carrer de Sant Llorenç, Joan Montraveta i Remei Aranda, van decidir rehabilitar una casa abandonada datada del segle XIV per convertir-la en un establiment turístic. Un any després, va iniciar la seva activitat amb cinc habitacions i la categoria de tres estrelles.

Durant els seus primers sis anys de vida, La Freixera va consolidar-se com un projecte diferenciat de l’oferta d’allotjament convencional de la comarca i va potenciar els valors de confort, tranquil·litat, proximitat i sostenibilitat.

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE

De seguida, però, el Joan i la Remeivan adonar-se que cinc habitacions no eren suficients per mantenir i fer créixer l’empresa en el futur, i van decidir ampliar l’hotel.

Per poder fer-ho, el primer pas que van fer va ser comprar la finca veïna, que dóna al carrer de Santa Llúcia. En una part dels terrenys, hi havia un edifici que s’havia utilitzat com a taller i magatzem. La transformació d’aquest espai en la part ampliada de La Freixera va basar-se en una idea senzilla, tot i que difícil d’executar: aprofitar, en la mesura que es pogués, les estructures antigues de l’edifici.

El projecte de reformes, que es va iniciar el 2013 i es va acabar el 2015, dirigit per l’arquitecte Eduard Tripiana, va convertir la nau principal d’una planta, feta amb parets de pedra i pilars de totxos, en un edifici de tres plantes.

La disposició dels espais és la següent: d’una banda, als baixos si va fer una cuina petita i un menjador per a 22 persones. En aquesta estança, l’arquitecte va decidir conservar el forjat de fusta que sostenia el sostre i el sistema de conducció de les aigües pluvials, format per les canonades, una cisterna de 40.000 litres d’aigua de capacitat i una sèquia que travessa la finca i desemboca al carrer de Santa Llúcia. De l’altra, en la primera i la segona plantes s’hi van fer sis habitacions.

L’ampliació de La Freixera es va acabar el març del 2015 amb la instral·lació de la caldera de pèl·let, que subministra calefacció als dos edificis de l’hotel.