Localització

HOTEL LA FREIXERA

Carrer Santa Llúcia, 19 (nucli històric)
25280 Solsona (Lleida),
Catalunya. Spain
Tel + 34 973 48 42 62
info@lafreixera.com

COORDENADES (Carrer Santa Llúcia,19)
LAT: N 41.9961476 LONG: E 1.51811129